top of page
raportit.jpg

PTS eli Pitkän Tähtaimen Suunnitelma

PTS ja kuntoarvio ovat taloyhtiön tärkeimmät työkalut. Korjausten ennakointi ja oikea tieto taloyhtiön kunnosta ovat oleellisia taloudellisen ja suunnitelmallisen kiinteistön ylläpidon edellytyksiä. Kuntoarvion avulla selvitetään kiinteistön kunto tulevien korjaustarpeiden määrittelemiseksi. Kuntoarvioon kuuluva PTS kertoo korjausten ajoittumisesta, kiireellisyydestä sekä kustannustason seuraavien 10 vuoden ajalle. Kun kuntoarvio on tehty, on helppo tilata myös tarvittavat jatkotutkimukset, joilla selvitetään tarkemmin kuntoa.

MIKÄ ON PTS ELI PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA?

Kuntoarvion pohjalta muodostettava 10 vuoden pitkän tähtäimen suunnitelma eli PTS on ehdotus korjausten ajoittamisesta, kiireellisyydestä sekä kustannustasosta.
Kiinteistön PTS, tuttavallisemmin pitkän tähtäimen suunnitelma, on keskeinen työkalu kiinteistön suunnitelmallisessa kunnossapidossa. PTS kannattaa laatia osaavan toimijan johdosta. Taloyhtiön on suositeltavaa varautua tuleviin korjauksiin hyvissä ajoin. Tällöin pystytään tekemään korjaus- ja uudistustoimet suunnitelmallisesti, eikä hätäkorjauksia tarvita. Tämä tapahtuu kuntoarvion ja siihen kuuluvan PTS:n eli pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman avulla. Kuntoarvio ja PTS antavat taloyhtiön päättäjille oikean kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta, tulevista korjaustarpeista, tulevista tutkimustarpeista, korjausten ajankohdasta ja niiden kustannuksista.

PTS:N HYÖDYT TALOYHTIÖLLE

Taloyhtiön tulee huolehtia sitä, että yhtiön omistamat rakennukset pysyvät kunnossa ja ovat terveellisiä asua ja turvallisia käyttää. Tulevat remonttitarpeet vaihtelevat riippuen mm. taloyhtiön iästä, rakennustavasta ja suoritetuista kunnossapitotoimista. Tässä kaikessa on oleellista osaavan asiantuntijan toimesta laadittu PTS eli pitkän tähtäimen suunnitelma.

Kunnossapidon suunnittelun, sisäilmaongelmien, kosteusongelmien tai muiden haasteiden edessä on suositeltavaa tilata laadukas kuntoarvio ja PTS. Turhat remontit tai väärin ajoitetut remontit tulevat kalliiksi. Osaavaa ammattilaista hyödyntäen taloyhtiö voi säästää selvää rahaa.

haitta-ainekartoitukset.jpg
Construction site

Kun tarvitset osaavaa ja turvallista tekijää suunnitteluun ja rakentamiseen, ota meihin yhteyttä!

bottom of page